Pad van Inca Energy Medicine

3-jarige opleiding tot Incashamanic Practioner

Start september 2020

‘When there is a longing for the soul’

In september 2020 start het “Pad van Inca Energy Medicine”, een 3-jarige training waarin je opgeleid wordt tot Incashamanic Practitioner. Deze opleiding stelt je in staat om jezelf, andere mensen, je omgeving en de natuur te healen met Inca Energy Medicine. Dit gaat gepaard met persoonlijke groei, waarvoor we een veilige plaats willen bieden. Moed, kracht, liefde, creativiteit, gemeenschapszin, natuur, confrontatie, transformatie, het zijn zaken waarmee je veelvuldig in aanraking komt en waarmee je leert omgaan. Je ontmoet de persoon die je bent, op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Aan het eind van de 3-jarige training word je tijdens een inwijding verbonden met de lineage van de paqo’s van de Q’ero nation, Andes Peru, ‘the Masters of the living energy’, zodat je, verbonden met hun energievelden, voor altijd ondersteund wordt in je werk als Incashamanic Practitioner.

Incasjamanisme betekent ervaren van en verbinden met je ziel en je energielichaam, je eigen ervaring staat centraal. Dat wil zeggen dat je de persoon die je bent in verbinding brengt  met de helende kosmische krachten, de aarde, je (spirituele) voorouders, de magie van de natuur en het mysterie van het leven. Je leert omgaan met je eigen helende vermogens, je dromen en je creativiteit. Je komt thuis in jezelf en verbindt je dieper met alles om je heen. Zo ontstaat er een steeds grotere verbinding met alle werelden. Je herinnert je wie je was, bent en zult zijn.

In de training maak je kennis met de samenhang van het menselijk energie systeem en de energetische krachten van de aarde en de kosmos. Je leert je verbinden met bronnen van die energie zoals Pachamama, de Zon, Maan, Sterren en andere energetische werelden. Eveneens  ga je je dieper verbinden met de kracht van de natuur. Je leert te werken met  essentiële Peruaanse producten die reinigen en harmoniseren en veren, ratels, drum.

Je bouwt een mesa,  een medicijnbundel met stenen die stuk voor stuk worden ingewijd en verbonden met die levende energie. Je leert essentiële healingtechnieken die je stap voor stap met de mesa kunt toepassen op jezelf, op anderen en op je omgeving. Diverse healingtechieken kun je ook gebruiken voor dieren.  Met de reinigingen leer je jezelf, anderen en ook plekken te reinigen: huizen, gebouwen maar ook plekken op de aarde met zware, (vervuilde) energie en eveneens in de kosmos.

Je ontvangt elk jaar een inwijding verbonden met de Hatun Karpay, de grote inwijding en sterreninwijdingen.

Er wordt gewerkt vanuit de kosmologie van de Inca’s. De paqo’s hebben een zuivere afstammingslijn (lineage) naar de Inca’s. En wij hebben deze kennis uit de eerste hand van hun ontvangen.

De training volgt het patroon van de Hatun Karpay, de drie grote inwijdingen die je zult ontvangen tijdens de training. Het eerste jaar staat in the teken van de Munay Karpay,  het openen van de 9 tempels van het hart, het tweede jaar staat in het teken van de Yachay Karpay, het openen van het 3e oog en het 3e jaar staat  in het teken van de Llanqay Karpay, die de innerlijke kracht wakker maakt en zich zal manifesteren in ervaringen en acties.

De training duurt 3 jaar en bestaat uit 8 lesdagen per jaar. Naast de lesdagen organiseert de trainingsgroep zelf  2 intervisie dagen  om  de healing technieken te oefenen en ervaringen uit te wisselen in kleinere groepen. Ook ontvang je 3 gratis coaching/healingsessies per jaar. Na afloop van ieder lesjaar ontvang je een certificaat.

Voor wie is de training bedoeld?

De training is een aanvullende beroepsopleiding voor mensen die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en/of onderwijs, voor therapeuten, voor kunstenaars enz. Maar ook voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op emotioneel, spiritueel en maatschappelijk niveau en dit wil integreren in zijn of haar leven, werk of toekomstig werk.

De opleiding wordt gegeven op de prachtige locatie van NovaStrada in Roden, www.novastrada.nl.

Voor informatie zie ook websites: www.incasjamanisme-nederland.nl  en www.incasjamanisme.nl


Level 1: Pad van het Hart

In dit trainingsjaar verbind je je dieper met je hart. Je begint met het opbouwen van de mesa, leer je rituelen om Pachamama te eren, maak je kennis met de bronnen in Pachamama (benedenwereld), leer je meerdere healingtechnieken, en reinigings technieken, ontvang en leer je een sterreninwijding, versterk je de liefdeskracht vanuit  (spirituele) voorouders en ontvang en leer je de eerste inwijding van de Hatun Karpay, de Munay Karpay ( de opening van de 9 tempels van het hart)  en verbind je je dieper met de natuur. Dit alles vanuit de cosmologie van de Q’eros, verbonden met hun zuivere lineage tot aan  de Inca’s.

De opleidingsdagen van het eerste jaar  zijn:

  • 2020: 13 september, 18 oktober, 15 november, 13 december
  • 2021: 17 januari, 21 februari, 28 maart en 2 mei.

Level 2: Pad van het 3e Oog

Dit trainingsjaar staat in het teken van het openen van het 3e oog.  De  mesa opbouw wordt afgerond, leer je meerdere healing technieken.  Je leert werken met de hoge frequenties  van de bovenwereld. Tevens ontvang  je een activering van je pijnappelklier en opening van het 3e oog,  ontvang  en leer je sterreninitiaties en de 2e inwijding van de Hatun Karpay, de Yachay Karpay, de opening van het 3e oog. Ook ga je bezig met de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke, verbind je je dieper met je innerlijk kind (je ‘inner star’) en de natuur. Ingebed in de kosmologie van de Q’eros, verbonden met  hun zuivere lineage tot aan de Inca’s.

De data van level 2 worden later bekend gemaakt.


Level 3: Pad van Integratie, innerlijke kracht en  manifestatie

Het 3e jaar staat in het teken van integratie van je innerlijke kracht en manifestatie.

In het laatste jaar wordt de laatste lagen van de hoge frequenties van de bovenwereld afgerond, je leert healings technieken. Je ontvangt en leert  een sterreninitiatie, een initiatie van een sterrenconstellatie en de laatste inwijding van de Hatun Karpay, de Llanqay Karpay, die integratie brengt van alle nieuwe innerlijke kracht en manifestatie in ervaring en actie.  Alles is er op gericht om het persoonlijk  te integreren en  te leren doorgeven.  Je verbindt je dieper met de natuur, je bevestigt de relatie met je spirituele voorouders dit alles vanuit de kosmologie van de Q’eros, verbonden met de Inca’s. Aan het eind van de training word je doorverbonden in een grote ceremonie met de lineage van de Q’ero paqo’s, Andes, Peru. En ontvang je een lineage steen.

Zo kan je altijd werken met hun energievelden.

De data van level 3 worden later bekend gemaakt.

Inca sjamanisme

De Q’ero indianen zijn directe afstammelingen van de Inca’s, ook wel kinderen van de zon  genoemd. Zij leven in Peru in de centrale Andes op 4000-5000m. hoogte, een paar dagreizen van de stad Cusco vandaan, de oude hoofdstad van het Inca rijk.

De Q’ero kennen meerdere soorten sjamanen, waaronder de pampamesayoq – sjamaan van Moeder Aarde en de altomesayoq – sjamaan van de spirits, de bergen. Zij noemen zichzelf paqo’s, priester genezers.

Het Inca sjamanisme is een natuurgeneeswijze. Voor de Q’ero indianen bestaat alles uit levende energie. Voor hen zijn er twee goddelijke bronnen: de Kawsay Pacha, aangestuurd door de kosmos en Pachamama, Moeder Aarde.

Q’ero paqo’s zijn meesters in het beoefenen van energetische geneeskunst. Volgens hun traditie is alles met elkaar verbonden. Zij gaan ervan uit dat ziektes en bijvoorbeeld trauma’s, zich vastzetten in het energieveld in en om ons lichaam heen. Door dit energieveld te zuiveren en te herstellen kan genezing optreden en kan ziekte, voordat die zich in het lichaam manifesteert, geheeld worden. Uitgangspunt is dat wanneer er sprake is van ziekte of gebrek, het evenwicht in iemand zelf en in relatie tot anderen en de wereld om hen heen, verstoord is. Herstel van dit evenwicht kan resulteren in de genezing van allerlei kwalen.

Wil je meer weten, of heb je vragen  over deze opleiding, mail of bel:

Tineke ten Cate, ttcate@xs4all.nl , 0644 934 426 of

Hanneke van Rijsbergen, yellowsunbluestar@gmail.com, 0622 516 891


Tineke ten Cate

 Klinisch Psycholoog. Ze had een verlangen om het contact met haar ziel te verdiepen en heeft een zoektocht gemaakt naar healings technieken voor zichzelf en anderen. In 1990 ontving ze een sjamanistische calling van het vuur.Sindsdien heeft ze zich met verschillende tradities in het sjamanisme verbonden en met veel respect met diverse vormen gewerkt. Ingewijd in 2007 als sjamaan en in 2012 ingewijd op het mystieke pad van de  Pampamesayoq (aardehoeder), het pad verbonden met het hart, verbonden met de paqo’s van de Q’ero nation, Andes, Peru. Ze werkt sinds 30 jaar in haar eigen, inmiddels sjamanistische psychologen praktijk “Hummingbird”, is coordinator en coach van de training voor Pampamesayoq van de paqos van de Q’ero nation Andes Peru. Ze was 25 jaar werkzaam als docent in Groningen en leidde groepsleiders op, gaf vele sjamanistische trainingen, was 9 jaar de voorzitter van de voormalige School voor Sjamanisme waar ze ook werkzaam was als teacher en coach. Verbinding met haar hart, haar ziel, haar (spirtuele) familie en haar (spirituele) voorouders en  het doel waarvoor ze op aarde is te vinden, dit in verbinding met alle werelden te brengen staat centraal op haar pad.


Hanneke van Rijsbergen

Werkt sinds 1994 met het energie-medicijn,  is getrained in de traditie van de Spiritual Human Yoga, in 2008 ingewijd als sjamaan en in 2012 door de paqo’s van de Q’ero Nation in Peru ingewijd op het mystieke pad van de Pampamesayoq. Ze werkte jarenlang in het bedrijfsleven, had gedurende 6 jaar een bestuursfunctie bij  de voormalige School voor Sjamanisme en is sinds 2013 adj. coördinator, coach en mentor van de training voor Pampamesayoq. In haar sjamanistische, energetische healing praktijk “MAYU” werkt zij vanuit een diepe verbondenheid met de kosmos; de mystieke multi-di-MENS-ionale verbinding met de sterren, de mountains, spirits en de aarde zijn voor haar een bron van vreugde en informatie. Haar passie is het zichtbare en het onzichtbare verbinden om bewustwording en heling te bewerkstelligen.