Soul retrieval zielsverlies

In traditionele gemeenschappen over de hele wereld wordt zielsverlies gezien als een van de belangrijkste oorzaken van ernstige ziektes. Zielsverlies kan ons afscheiden en laten vervreemden van ons lichaam, onze gevoelens, relaties en het leven zelf. Zielsverlies weerhoudt ons ervan om verbonden met de aarde te zijn en de vreugde, liefde, kracht, dankbaarheid, harmonie en gaven te ervaren die ze ons schenkt. De sjamaan vindt de verloren zielsdelen en brengt ze weer thuis.

Zielsverlies (soul loss) in onze moderne tijd kan te maken hebben met een diversiteit aan oorzaken. Naar deze oorzaak gaan we op zoek, naar de plek waar je het zielsfragment kwijtgeraakt bent in dit leven of een vorig leven. Soul retrieval brengt een fundamenteel integratieproces op gang omdat het zielsdeel weer terugkomt en hiermee ook de kwaliteit en de kracht van dat fragment.

De oorzaken van zielsverlies kunnen heel veschillend zijn; we kunnen in traumatische omstandigheden een zieledeel verliezen. Het kan ook zijn dat je een deel van je ziel aan iemand hebt weggegeven of hebt toegestaan dat de ander het wegneemt waardoor er een onnatuurlijk patroon met die ander kan zijn ontstaan. Doordat de ander een deel van je ziel in bezit neemt is het vaak moeilijk in het dagelijkse leven dit patroon te verbreken of te beëindigen. Ook wanneer we onterecht iets van die ander overnemen, verliezen we iets van onszelf.

Als we onszelf verloochenen nemen we altijd iets van anderen op ……..

Soul retrieval kan geschikt voor je zijn als je het gevoel hebt:

 • onvoldoende aanwezig te zijn
 • bij vervreemding
 • wanneer je vaak vermoeid bent of somber
 • wanneer je de zin van het leven niet kunt voelen
 • emotioneel vast te zitten en geen kant uit kunt
 • ergens niet bij te kunnen
 • bij ambivalentie of onbestemd gevoel van heimwee
 • van gemis dat je niet benoemen kunt
 • van innerlijke leegt of apathie
 • niet compleet te zijn
 • geen levenslust en vitaliteit te hebben
 • van verminderde spirituele levenslust.

Soul retrieval is geschikt voor iedereen die de verbinding met zichzelf, met hun geliefden en met de aarde willen verbeteren.

 • Een Soul retrieval duurt 1,5 uur en de bijdrage is 100 euro.
 • Mocht betaling een onoverkomelijk probleem zijn, laat het ons dan weten zodat we gezamenlijk tot een energetische uitwisseling kunnen komen.