Inca sjamanisme

Het Inca rijk strekte zich uit van zuid Colombia over Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en Argentinie. Het was destijds het grootste land in Zuid-Amerika. Er woonden veel verschillende volken, met ieder hun eigen taal, grondgebied en manier van leven.

Het Inca-sjamanisme vindt zijn oorsprong hoog in de Zuidamerikaanse Andes waar nog steeds Q’eros wonen, afstammelingen van de Inca’s. Ze wonen op grote hoogte in harmonie met de natuur.

Tijdens het Spaanse bewind hebben ze zich onvindbaar kunnen maken en hebben eeuwenlang afgesloten van de buitenwereld geleefd. Pas toen het ijs op hun heilige bergen begon te smelten zijn ze teruggekomen om hun wijsheid met ons te delen. Het Q’ero- of Inca-sjamanisme is daardoor in de zuivere, oorspronkelijke vorm bewaard gebleven.

Tot de Q’ero sjamanen behoren zowel mannen als vrouwen en ze kennen verschillende soorten sjamanen, waaronder de Pampamesayoq – aardehoeder of sjamaan van Moeder Aarde en de Altomesayoq – sjamaan van de bergspirits, Apus. De sjamanen noemen zichzelf  Paqo’s, dat zijn priester-genezers. Al duizenden jaren zorgen Paqo’s voor het lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele welzijn van hun leefgemeenschappen.

Iedere Paqo heeft specifieke gaven. Meestal krijgt iemand op jonge leeftijd een “calling” van de spirits, een calling om Paqo te worden. Vaak uit zo’n calling zich in onverklaarbare gebeurtenissen, ziektes of getroffen worden door de bliksem. Daarna begint een lange en intensieve training onder leiding van een Paqo en die training kan wel 20 jaar duren. Deze authentieke wijsheid is van de ene generatie op de andere overgedragen en vindt zijn oorsprong in tijden ver vóór de Inca’s.

In de traditie van het Inca sjamanisme bestaat alles uit levens-energie (Kawsay): de levende, vitale en stromende kracht die aangestuurd wordt door het universum.  De Paqo’s zijn meesters van de levende energie; ze onderscheiden twee manifestaties van Kawsay: Sami, zuivere, lichte energie en Hucha, zware, donkere energie. Al het zichtbare en onzichtbare heeft een eigen trilling en al die trillingen zijn met elkaar verbonden in een krachtige stroom. Door niet in harmonie met jezelf, je omgeving en de aarde te leven creëer je zelf Hucha waardoor energie niet meer stroomt en blokkades ontstaan.

Het is de taak van de Paqo om zuivere energie aan te vullen en harmonie in de trillingen te brengen waardoor de levende, kosmische energie weer kan doorstromen tot diep in de Aardemoeder. Voor hun helende taak reizen de Paqo’s vaak in de drie werelden: benedenwereld (Ukhu Pacha), midden wereld (Kay Pacha) en de bovenwereld (Hanaq Pacha).

Mesa

In het Inca sjamanisme is de Mesa één van de belangrijkste “heilige voorwerpen” bij healing, initiaties, ceremonies en rituelen. De Mesa wordt ook wel medicijnbuidel genoemd en heeft 12 geïnitieerde stenen (Khuyas), 2 hucha rumi en de steen van jouw afstamming, de zogeheten lineage stone. Meestal heeft de Mesa ook een paar voorwerpen die een speciale betekenis hebben voor jou als keeper van de Mesa.

Iedere steen van de Mesa, ook wel khuya genaamd, wordt bij de inwijding specifiek verbonden met verschillende spirits en energieën: o.a. de vier windstreken, de heilige bergen, Pachamama, Ñustas, voorouders, bliksemenergie.

De stenen zijn gewikkeld in een Watana of Unkuña, dat is een vierkant binnenkleedje, en daar omheen wordt een Mestana gevouwen, dat is een Mesakleed dat wordt dichtgebonden met een snoer waar kraaltjes in zijn geweven.

De kleden die hiervoor gebruikt worden zijn door de Peruviaanse vrouwen geweven in verschillende patronen. De oorspronkelijke Peruvianen konden niet schrijven, maar ze legden hun hele historie en verbinding met de spirits vast in de patronen van de kleden die ze weefden; die patronen zijn van generatie op generatie overgedragen en hun betekenis kan teruggaan tot het allereerste begin.

Een Mesa heb je niet kant en klaar; in de training begeleiden we je bij het bouwen van je Mesa en wijden we stuk voor stuk jouw stenen in.  Door je Mesa aandacht en voeding te geven wordt je band met de helende spirit energieën van de Khuyas steeds sterker…. de Mesa wordt deel van jou !

Als de Mesa compleet is volgt de finale inwijding en is je Mesa verbonden met alle Mesas die waren zijn en komen.

Ayni

Eén van de belangrijkste principes in het Inca-sjamanisme is Ayni. Er zijn verschillende woorden om het Quechua woord Ayni te vertalen: wederkerigheid, uitwisseling, balans, harmonie. Het is een heilig principe: voor alles wat je ontvangt geef je iets terug; het is een onzelfzuchtige, voortdurende vorm van dienstbaarheid. In Ayni leven met mensen, Pachamama en de natuur opent harten en verbindt.

De kracht van de heilige wederkerigheid helpt je te leven vanuit volheid en overvloed; het brengt je dichter bij de goddelijke eenheid waar jij deel van uitmaakt.

Een bijzonder mooie vorm van Ayni is een Despacho (zie: Healing & Coaching)

Inca sjamanisme in Lage Landen

Ik ben ook heel dankbaar dat ik nog steeds leerling van de Paqo’s zijn; met Munay (compassie & onvoorwaardelijke liefde) en humor zijn hun lessen en blessings duidelijk voelbaar. Ik ben tijdens mijn training als Paqo diep geraakt door het besef dat we allemaal gebruik kunnen maken van dezelfde kosmische- en aardse bronnen van verleden, heden en toekomst.

De Paqo’s hebben mij toestemming gegeven om trainingen, initiaties en wijsheid die ik van hen ontvingen aan jullie door te geven.