(Spirituele) voorouderlijke constellatie

De voorouderlijke constellatie die wij aanbieden gaat uit van een sjamanistische principe en er wordt gewerkt met de ziel. Tijdens een familieconstellate krijg je weer verbinding met het verloren verhaal van je familie, je geboorteland, het verhaal van leven en dood van verlangen, de liefde en de creativiteit.

Er is in de constellatie een gezamenlijke, tijdloze ruimte van Paqo en opgestelden. De energie van het systeem bepaalt de juiste beweging voor het geheel. Het oude patroon wordt zichtbaar en vanuit die positie is ook het medicijn te vinden voor de healing. Er is een verbindend patroon door de tijden heen. Elk individueel weten is onderdeel van een groter, geïntegreerd weten dat de hele schepping verbindt. De hele context is verbonden met betekenis.

In de constellatie wordt eerst het oude beeld opgesteld en de opstelling eindigt met een nieuw beeld. Je neemt het nieuwe beeld in je op en kunt het verschil met het oude beeld zien. Het nieuwe beeld biedt een opening op uit de verstrikking te komen.

In de opstelling wordt gebruik gemaakt van het principe van de tijdloze ruimte als energetisch veld, hierdoor werkt er een kosmische dimensie. Er kunnen oerbeelden gebruikt worden die eeuwig zijn; de dingen zijn er en gebeuren gelijktijdig (synchroniciteit). Door de tijdloze ruimte worden herinneringen aan de constellatie opgeslagen en kan de ziel haar werk doen. Dit heeft een helende werking.

Er wordt uitgegaan van een Grote Orde en hier kan je op terugvallen omdat dee aan wetmatigheden voldoet. Zijn deze wetmatigheden verstoord, dan is er sprake van verstrikking. Door een voorouderlijke constellatie kan je deze Orde beleven. Het herstellen van de Orde heeft daarom een diepgaand effect.

Wetmatigheden zijn bijvoorbeeld geven/nemen: een ouder geeft een kind neemt; iedereen heeft zijn eigen specifieke plek; het recht om erbij te horen; niemand is uitgesloten etc.

In je leven ervaar je allemaal verstrikkingen omdat je beinvloed wordt door de zeven generaties achter je, waarin niet aan alle wetmatigheden is voldaan in een Natuurlijke Orde.

De (spirituele) voorouderlijke constellatie wordt op aanvraag gegeven, individueel of in een groep.

Opschonen van de vrouwen- en/of mannenlijn

Bij het opschonen van de vrouwen- en of mannenlijn worden zeven vrouwen of zeven mannen achter ons opgeschoond door ze weer aan de wetmatigheden van de Natuurlijke Orde te laten voldoen. Je wordt letterlijk en figuurlijk lichter, hebt een betere balans en meer contact met de liefde en levenskrachten. Je voelt je gesteund in de rug.

Bijdrage voor een (spirituele) voorouderlijke constellatie in overleg.