Met veel genoegen beginnen we in september 2020 met het “Pad van Inca Energy Medicine”, een 3-jarige training die opleidt tot Incashamanic Practitioner. De training vindt plaats op de prachtige locatie van NovaStrada in Roden.

In deze training leer je je verbinden met de helende kosmische krachten, de aarde, je (spirituele) voorouders, de magie van de natuur en het mysterie van het leven. Je leert omgaan met je eigen helende vermogens en krijgt healing technieken aangereikt.

Je komt thuis in jezelf en verbindt je dieper met alles om je heen.

Wil je meer weten, klik dan op onderstaande link.

https://incasjamanisme-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Training-Pad-van-Inca-Energy-Medicine.docx

We nodigen jullie van harte uit voor een Despacho ceremonie om de Winterzonnewende (de terugkeer van het licht) met ons te vieren. Van oudsher wordt deze donkerste dag van het jaar gevierd met licht, heilige vuren en gebeden.

Tijdens deze despacho ceremonie kun je loslaten wat je niet meer vast wilt houden, je dankbaarheid tonen voor alles wat je hebt ontvangen en je verbinden met het terugkerende licht.

De despacho wordt tijdens een vuurceremonie verbrand.

De ceremonie worden gehouden op 21 december van 19:30 tot 21:30, op 2 locaties: Leermens (Groningen) en in Doesburg (Gelderland).

De mensen die op hun eigen wijze en op hun eigen plek de Winter Solstice vieren willen we uitnodigen voor een groeps skype om ervaringen uit te wisselen.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@incasjamanisme-nederland.nl of bel Tineke voor een despacho in Leermens 06 44 934 426 of Hanneke voor een despacho in Doesburg 06 22 516 891.

Je bent van harte welkom!

Een bijdrage in de kosten is op vrijwillige basis.

 

 

Een Despacho is een offerande (Ayni) aan Pachamama, de Aardemoeder. Al sinds vele eeuwen houden Paqo’s deze heel oude Zuidamerikaans sjamanistische traditie in ere en de ceremonie krijgt ook in het westen steeds meer bekendheid.

Ayni, de heilige wederkerigheid, is kenmerkend voor een Despacho. Het is een belangrijke ceremonie waarin je je dankbaarheid kunt uiten voor alles wat je ontvangen hebt, bijvoorbeeld een geboorte, voorspoed, huwelijk of een nieuw huis.

Ook kun je je verlangen naar healing voor jezelf, voor anderen of voor de aarde uitspreken; de Despacho kan eveneens hulp bieden bij het oplossen van problemen of het verkrijgen van helderheid bij ingewikkelde kwesties.

 

De Paqo-sjamaan begint de Despacho met het openen van de heilige ruimte. Daarna worden op een vel wit papier bloemblaadjes gelegd en vaak watten en offerandes zoals bijvoorbeeld een schelpje, een kruis, rijst, suiker, (lama)vet, rozijnen, kruiden, snoepgoed, takjes etc. Iedere offerande voor Pachamama heeft een specifieke betekenis.

Als deelnemer krijg je een K’intu, dat zijn drie (coca) blaadjes, waar je je gebeden, je vraag om healing, je dankbaarheid en intenties in kunt blazen en die K’intu wordt  bij de offerandes in de Despacho gelegd. De Despacho lijkt net een kleurrijke mandala.

Als de Despacho afgerond is verpakt de Paqo de offerande tot een bundel en reinigt daarmee je energieveld zodat juist die energieën die blokkeren om open en ontvankelijk te zijn, losgelaten kunnen worden.

 

Op het moment dat de Despacho geofferd wordt aan de aarde, aan het water of aan het vuur, kan de energie gaan transformeren. Met het vrijkomen van die energie wordt vervolgens jouw essentie opgeroepen en nieuwe energie van de spirits wordt door de Paqo in je kruinchakra geblazen.

 

Een Despacho is een eenvoudige, maar heel krachtige manier van healing, transformatie en offering.
Het is een vorm van Ayni, een heilige energie uitwisseling tussen jou en alle zichtbare en niet-zichtbare relaties om je heen.

Ieder mens bestaat uit sterrenstof en is daarom met bepaalde sterren verbonden. Je kan verbonden worden met meerdere sterren die bij je horen. Dit brengt een gevoel van kosmische en aardse geborgenheid en brengt de nectar van het leven dat bij je past.

Je wordt verbonden met de spirits van een berg die je basis op Moeder Aarde en specifieke eigenschappen versterkt.

Ieder mens heeft vanaf zijn geboorte een krachtdier of andere kracht, die hem of haar vergezelt. In heel veel gevallenis deze kracht verloren gegaan. De sjamaan haalt de persoonlijke kracht weer op en blaast het in.

Voorouders zijn heel belangrijk, dankzij hen ben jij hier. Soul retrieval voor een voorouder kan deel uitmaken van jouw eigen healing proces; het brengt rust, ruimte en dankbaarheid in je leven, in je familielijn en je relaties.

 

Als iemand overgaat naar de andere wereld, dan kan het zijn dat sommige zieledeeltjes achterblijven. Dat kan te maken hebben met issues die nog niet “af” zijn, ziektes, chirurgische ingrepen of aandoeningen zoals bijvoorbeeld hartklachten, bloedziekten, problemen met de longen of ingewanden etc. De energetische invloed van voorouders is wel zeven generaties.

Hoe merk je zoiets?

Vaak is het een onbestemd gevoel dat zich steeds weer aandient; je aandacht wordt herhaaldelijk getrokken naar een bepaalde voorouder die zwaar aanvoelt of je herkent iets in de voorouder van jouw ongemak of aandoening. Het kan ook zijn dat er aandoeningen zijn die veel in je familie voorkomen.

De Paqo-sjamaan kan reizen om te zien of er zieledeeltjes zijn achtergebleven en waar ze zijn; de deeltjes kunnen dan geheeld worden en naar het Licht gebracht.

 

 

Een soul retrieval voor een voorouder duurt ca. 1 uur.

In traditionele gemeenschappen over de hele wereld wordt zielsverlies gezien als een van de belangrijkste oorzaken van ernstige ziektes. Zielsverlies kan ons afscheiden en laten vervreemden van ons lichaam, onze gevoelens, relaties en het leven zelf. Zielsverlies weerhoudt ons ervan om verbonden met de aarde te zijn en de vreugde, liefde, kracht, dankbaarheid, haarmonie en gaven te ervaren die ze ons schenkt. De sjamaan vindt de verloren zielsdelen en brengt ze weer thuis.

Zielsverlies (soul loss) in onze moderne tijd kan te maken hebben met een diversiteit aan oorzaken. Naar deze oorzaak gaan we op zoek, naar de plek waar je het zielsfragment kwijtgeraakt bent in dit leven of een vorig leven. Soul retrieval brengt een fundamenteel integratieproces op gang omdat het zielsdeel weer terugkomt en hiermee ook de kwaliteit en de kracht van dat fragment.

De oorzaken van zielsverlies kunnen heel veschillend zijn; we kunnen in traumatische omstandigheden een zieledeel verliezen. Het kan ook zijn dat je een deel van je ziel aan iemand hebt weggegeven of hebt toegestaan dat de ander het wegneemt waardoor er een onnatuurlijk patroon met die ander kan zijn ontstaan. Doordat de ander een deel van je ziel in bezit neemt is het vaak moeilijk in het dagelijkse leven dit patroon te verbreken of te beëindigen. Ook wanneer we onterecht iets van die ander overnemen, verliezen we iets van onszelf.

 

Als we onszelf verloochenen nemen we altijd iets van anderen op ……..

 

Soul retrieval kan geschikt voor je zijn als je het gevoel hebt:

-onvoldoende aanwezig te zijn

-bij vervreemding

-wanneer je vaak vermoeid bent of somber

-wanneer je de zin van het leven niet kunt voelen

-emotioneel vast te zitten en geen kant uit kunt

-ergens niet bij te kunnen

-bij ambivalentie of onbestemd gevoel van heimwee

-van gemis dat je niet benoemen kunt

-van innerlijke leegt of apathie

-niet compleet te zijn

-geen levenslust en vitaliteit te hebben

-van verminderde spirituele levenslust.

 

Soul retrieval is geschikt voor iedereen die de verbinding met zichzelf, met hun geliefden en met de aarde willen verbeteren.

Bezetenheid is een heel sterke aanwezigheid van een kracht, entiteit en/of spirit die niet van jou is en niet goed voor je is. Bij een extractie is het belangrijk dat een spirit er voor verkiest om te vertrekken en de verwijdering op een naturrlijke manier verloopt waardoor er geen energieproblemen kunnen ontstaan.

Na een extractie of het verwijderen van een kracht/entiteit of spirit is een soul retrieval noodzakelijk.

 

Door de leegte die ontstaan is bij zielsverlies (zie soul retrieval/zielsverlies) kunnen andere, niet-eigen energieën in je energetische lichaam/systeem komen.

Bij extractie gaat de sjamaan op zoek naar de energie die niet in je energetische lichaam/systeem thuishoort. Vanuit een sjamaans perspectief is geen enkele energie slecht. Als de energie er niet hoort of niet afgestemd is op het lichaam, dan is er energetische onbalans en ontstaat er vaak ziekten of aandoeningen (lichamelijk en/of psychisch).

Extractie is de verwijdering van energieën die niet op die plek thuis horen; ze worden ook wel intrusies genoemd. De sjamaan ziet de energie die er niet thuis hoort en verwijdert dat; sjamanen maken geen onderscheid gebaseerd op de herkomst van de energie.