Bezetenheid

Bezetenheid is een heel sterke aanwezigheid van een kracht, entiteit en/of spirit die niet van jou is en niet goed voor je is. Bij een extractie is het belangrijk dat een spirit er voor verkiest om te vertrekken en de verwijdering op een naturrlijke manier verloopt waardoor er geen energieproblemen kunnen ontstaan.

 Na een extractie of het verwijderen van een kracht/entiteit of spirit is een soul retrieval noodzakelijk.

  • Deze healing duurt 1,5 uur en de bijdrage is 120 euro.
  • Mocht betaling een onoverkomelijk probleem zijn, laat het ons dan weten zodat we gezamenlijk tot een energetische uitwisseling kunnen komen.