Start oktober  2022

TRAINING VOOR MESACARRIER / INCASHAMANIC PRACTITIONER

Voor overzicht training en trainingsdata scroll naar onderen.

 When there is a longing for the soul

In oktober 2022 start het “Pad van Inca Energy Medicine”, een training waarin je opgeleid wordt tot Mesa Carrier en tot Incashamanic Practitioner. Deze training stelt je in staat om jezelf, andere mensen, dieren en de aarde te healen met het Inca Energy Medicine. Dit gaat gepaard met persoonlijke groei, waarvoor ik een veilige plaats zal bieden. Moed, kracht, liefde, creativiteit, gemeenschapszin, natuur, confrontatie, transformatie, het zijn zaken waarmee je veelvuldig in aanraking komt en waarmee je leert omgaan. Je ontmoet de persoon die je bent, op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
Aan het eind van de training word je tijdens een inwijding verbonden met de lineage van de paqo’s van de Q’ero nation, Andes Peru, ‘the Masters of the living energy’, zodat je, verbonden met hun energievelden, voor altijd ondersteund wordt in je werk als Incashamanic Practitioner.

Incasjamanisme betekent ervaren van- en verbinden met je ziel, je energielichaam en je hart, je eigen ervaring staat centraal. Dat wil zeggen dat je de persoon die je bent in verbinding brengt met de helende kosmische krachten, de aarde, je (spirituele) voorouders, de magie van de natuur en het mysterie van het leven. Je leert omgaan met je eigen helende vermogens, je dromen en je creativiteit. Je komt thuis in jezelf en verbindt je dieper met alles om je heen. Zo ontstaat er een steeds grotere verbinding met alle werelden. Je herinnert je wie je was, bent en zult zijn.

In de training maak je kennis met de samenhang van het menselijk energie systeem en de energetische krachten van de aarde en de kosmos. Je leert je verbinden met bronnen van die energie zoals Pachamama (Moeder Aarde) de Zon, Maan, Sterren en andere energetische werelden. Eveneens ga je je dieper verbinden met de kracht van de natuur. Je leert te werken met essentiële Peruaanse producten die reinigen en harmoniseren en met veren, ratels, drum.

Je bouwt een mesa, zodat je mesa drager wordt. De mesa is een medicijnbundel met stenen die stuk voor stuk worden ingewijd en verbonden met de levende energie. Je leert essentiële healing technieken die je stap voor stap met de mesa kunt toepassen op jezelf, op anderen en op je omgeving. Diverse healingtechieken kun je ook gebruiken voor dieren.
Met de reinigingen leer je jezelf, anderen en ook plekken te reinigen: huizen, gebouwen maar ook plekken op de aarde met zware, (vervuilde) energie en eveneens in de kosmos.
Ook ontvang je verschillende inwijdingen, waaronder  sterreninwijdingen.

Er wordt gewerkt vanuit de kosmologie van de Inca’s. De paqo’s hebben een zuivere afstammingslijn (lineage) naar de Inca’s.  Deze kennis heb ik in direct en persoonlijk contact van de Paqo’ s ontvangen. Ik heb hun support, vertrouwen en toestemming om deze training te geven, waar ik heel dankbaar voor ben.

Tineke ten Cate

De kennismaking met het sjamanisme was in 1990 en ze ontving een sjamanistische calling van het vuur. Sindsdien heeft ze zich met verschillende tradities in het sjamanisme verbonden en met veel respect met diverse vormen gewerkt. Haar hele sjamanistische zoektocht heeft er toegeleid dat ze in 2012 ingewijd werd op het mystieke pad als Pampamesayoq (aardehoeder, het pad verbonden met het hart en met de paqos van de Q’ero Nation, Andes Peru.)

Dit bracht een diepe verbinding met haar hart, haar ziel, haar (spirituele) familie en haar (spirituele) voorouders, wat maakte dat ze zich compleet voelde en thuiskomen op aarde.  Ze werkt als Pampamesayoq (aardehoeder) voor heling van de aarde en mensen.

Ze werkt sinds 30 jaar in haar inmiddels Inca sjamanistische praktijk  “Hummingbird”, geeft trainingen, lezingen, healing en initiaties en is coördinator en coach van Serena Anchanchu de training  voor Pampamesayoq van de paqos van de Q’ero nation Andes Peru.

Ze gaf vele sjamanistische trainingen, was 10 jaar de voorzitter van de voormalige School voor Sjamanisme waar ze ook werkzaam was als teacher en coach.

Ze was als Klinisch Psycholoog 25 jaar werkzaam als docent in Groningen en leidde groepsleiders op.

Kort overzicht 1e jaar:

LEVEL 1: HET PAD VAN DE MESA CARRIER

Het eerste jaar zul je je dieper met je hart verbinden. Je bouwt een eigen mesa (stenenbundel met spirit- en healingskrachten), je leert rituelen om Pachamama te eren, je maakt kennis met de bronnen in Pachamama (benedenwereld), je leert en oefent meerdere healing-  en reinigings technieken, je leert, ontvangt en oefent een sterren inwijding en je kunt een start maken met de inwijdingen van de Hatun Karpay: de Munay Karpay (het reinigen en openen van de 9 tempels van het hart), de Yachai Karpay (het openen en reinigen van je 3e oog) en de Llanqai Karpay (het integreren van deze nieuwe krachten om je pad te vervolgen en je verbindt dieper met de natuur. Dit alles vanuit de Kosmologie van de Q’eros, verbonden met hun zuivere lineage tot aan de Inca’s.

 • 9 zondagen op Zoom
 •  despacho doen
 • Kosmologie van de Ukhu Pacha (benedenwereld) volgens de Inca’s en leren ‘journeyen’.
 • Mesa opbouwen, blessings geven
 • reinigings technieken leren en oefenen
 • healingstechnieken oefenen

Kosten € 640,–

Voor de rest van het programma van het eerste jaar zie hieronder

Sterreninwijding Orion

De sterreninwijding Orion wordt in kleinere groepen live gegeven in Leermens. Ook krijg je de gelegenheid deze te oefenen. Tevens ontvang je een blessing van je mesa. Data komen later.

Kosten 130,–

Inwijdingen

De Hatun Karpay, bestaat uit 3 inwijdingen die je met tussenpozen van een aantal maanden ontvangt:

 • de Munay Karpay: de reiniging en de opening van de 9 tempels van het hart
 • de Yachay Karpay: de reiniging en opening van het 3e oog
 • de Llanqay Karpay: integratie en je pad lopen met deze nieuwe, geopende krachten

Iedere student bepaalt hierin het eigen tempo en de data zijn op afspraak.

Prijs per inwijding 150,–

(Distant) Healing

Het ontvangen van (distant) healing is optioneel. Dit kan live of op afstand.

Het pad van de Mesa carrier leert dat healing dit proces ondersteund.

Voor wie is de training bedoeld?

De training is een aanvullende beroepsopleiding voor mensen die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en/of het onderwijs, voor therapeuten, voor kunstenaars enz. Maar ook voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op emotioneel, spiritueel en maatschappelijk niveau en dit wil integreren in zijn of haar leven, werk of toekomstig werk.

De opleiding wordt deels online gegeven via Zoom en deels op mijn mooie locatie in Leermens.

Voor informatie zie ook website: www.incasjamanism-nederland.nl

De Online opleidingsdagen van het eerste jaar  zijn:

2022: 30 oktober; 20 november; 18 december
2023: 15 januari; 19 februari; 26 maart; 7 mei; 10 september; 15 oktober
en 22 oktober.

In het tweede gedeelte van de training word je getraind tot  Inca Shamanic Practitioner.

LEVEL 2: INCA SHAMANIC PRACTITIONER

In dit deel van de training Mesa-Carrier / Inca Shamanic Practioner komt de uitleg en het oefenen met de lagen van de Hanan Pacha, de bovenwereld, aan bod. Tevens leer je healingstechnieken en leer je despacho’s maken. Je krijgt uitleg over sterren en ontvangt sterreninwijdingen. Ook krijg je gelegenheid om te oefenen om ze zelf door te kunnen geven.

Je ontvangt de inwijdingen met Sirius en de 7 zusters van de Pleiaden. Ook worden de 3 inwijdingen van de grote Hatun Karpay gedemonstreerd, uitgelegd en is er gelegenheid te oefenen. Aan het eind van de training word je doorverbonden in een grote ceremonie met de lineage van de Q’ero paqo’s, Andes, Peru. En ontvang je een lineage steen. Door de bekrachtigde verbinding met de lineage van de Q’uero Paqo’s en je lineage steen kun je altijd werken met hun energievelden.

Duur 8 dagen en 1 weekend

 • healingstechnieken leren
 • despacho leren maken
 • Je maakt een vervolg met de inwijdingen van de Hatun Karpay.  (eigen tempo) (Praktijk Hummingbird in Leermens)
 • Je ontvangt, oefent sterreninwijding Sirius om zelf door te leren geven. (Praktijk Hummingbird in Leermens)
 • de 3 Hatun Karpay inwijdingen leren en oefenen
 • ceremonie verbinden met de lineage van de Paqo’s

Optioneel:

 • praktijkdagen healingtechnieken en inwijdingen
 • (distant) healing om je proces te ondersteunen

Na ontvangst van de lineage initiatie kun je een verslag schrijven over de Munay Karpay. Je hebt maximaal 6 maanden om dit te oefenen en in te leveren. Als dit voldoende beoordeeld is, ontvang je een certificaat tot Inca Shamanic Practitioner.

De kosten zijn € 100,– voor de certificeringsbijeenkomst. (Afhankelijk van de groepsgrootte een middag of langer.)
De datum wordt nog vastgesteld

Inca sjamanisme

De Q’ero indianen zijn directe afstammelingen van de Inca’s, ook wel “Kinderen van de Zon” genoemd. Zij leven in Peru in de centrale Andes op 4000-5000m. hoogte, een paar dagreizen van de stad Cusco vandaan, de oude hoofdstad van het Inca rijk.

De Q’ero kennen meerdere soorten sjamanen, waaronder de pampamesayoq – sjamaan van Moeder Aarde en de altomesayoq – sjamaan van de spirits, de bergen. Zij noemen zichzelf paqo’s; priester genezers.

Het Inca sjamanisme is een natuurgeneeswijze. Voor de Q’ero indianen bestaat alles uit levende energie. Voor hen zijn er twee goddelijke bronnen: de Kawsay Pacha, aangestuurd door de kosmos en Pachamama, Moeder Aarde.

Q’ero paqo’s zijn meesters in het beoefenen van energetische geneeskunst. Volgens hun traditie is alles met elkaar verbonden. Zij gaan ervan uit dat ziektes en bijvoorbeeld trauma’s, zich vastzetten in het energieveld in en om ons lichaam heen. Door dit energieveld te zuiveren en te herstellen kan genezing optreden en kan ziekte, voordat die zich in het lichaam manifesteert, geheeld worden. Uitgangspunt is dat wanneer er sprake is van ziekte of gebrek, het evenwicht in iemand zelf en in relatie tot anderen en de wereld om hen heen, verstoord is. Herstel van dit evenwicht kan resulteren in de genezing van allerlei kwalen.

Wil je meer weten, of heb je vragen  over deze opleiding, mail of bel:

Tineke ten Cate, ttcate@xs4all.nl of 0644 934 426